Kolor czcionkiKod HTML akapitu, wraz ze stylem CSS, który określa kolor czcionki:

<p style="color:kolor czcionki;">Treść akapitu</p>
W miejsce "kolor czcionki" należy wpisać nazwę koloru (np. black, red, green, blue).
Zaleca się jednak określanie kolorów za pomocą kodu heksadecymalnego (HEX). 
Zapis heksadecymalny składa się z sześciu cyfr poprzedzonych znakiem # (krzyżyk). 
W naszym przykładzie tekst będzie koloru czerwonego
(red), a jego zapis heksadecymalny będzie wyglądał następująco: #FF0000.

W miejsce "Treść akapitu" należy wpisać tekst, którego wygląd chcemy określić 
(w naszym przykładzie treścią akapitu będzie zdanie:
To jest tekst napisany czcionką w kolorze czerwonym) 
 Przykład:
HTML: 
<p style="color:#FF0000;">To jest tekst napisany czcionką w kolorze czerwonym</p>
Efekt:
To jest tekst napisany czcionką w kolorze czerwonym 
Podstawowa paleta kolorów:

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz