Rodzaje czcionek


Czasami chcielibyśmy napisać coś czcionką inną niż ta, ogólnodostępna.
W takiej sytuacji najlepiej użyć styli CSS, dzięki którym możemy określić rodzaj czcionki, jej wielkość, kolor, grubość itp.

Poniżej znajduje się kod HTML akapitu (<p>...</p>), wraz ze stylem CSS (style="..."), który określa rodzaj czcionki:


 <p style="font-family:rodzaj czcionki;">Treść akapitu</p>


W miejsce "rodzaj czcionki"
należy wpisać nazwę czcionki (w naszym przykładzie będzie to: Georgia).

Uwaga: Jeżeli nazwa czcionki składa się z więcej niż jednego wyrazu, należy ją objąć w znaki apostrofu (np.: 'Comic Sans MS', 'Monotype Corsiva', 'Times New Roman', 'Courier New').


Natomiast w miejsce "Treść akapitu" należy wpisać tekst, którego wygląd chcemy określić (w naszym przykładzie treścią akapitu będzie zdanie: To jest tekst napisany czcionką Georgia).


Przykład:


HTML:
<p style="font-family:Georgia;">To jest tekst napisany czcionką Georgia</p>
 

Efekt:
 
To jest tekst napisany czcionką Georgia

Nazwy wybranych czcionek:

 


 • Arial
 • 'Arial Black'
 • 'Arial Narrow'
 • 'Arial Unicode MS'
 • Verdana
 • Tahoma
 • 'Trebuchet MS'
 • Georgia
 • 'Courier New'
 • 'Times New Roman'
 • 'Palatino Linotype'
 • 'Lucida Sans Unicode'
 • 'Comic Sans MS'
 • 'Microsoft Sans Serif
 • 'Mistral 
 • 'Monotype Corsiva'  
 • 'Tw Cen MT'  
 • 'Tw Cen MT Condensed' 
 • Impact 
 • 'Book Antiqua' 


 
Uwaga: Jeżeli użytkownik czytający Twój tekst, nie będzie posiadał danej czcionki w swoim systemie, tekst zostanie mu wyświetlony czcionką domyślną (najprawdopodobniej 'Times New Roman'). Poza tym nie każda czcionka potrafi poprawnie zapisać polskie znaki (ą, ę, ć, ś, ź, ż, ó) w standardzie ISO.

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz