Tekst pogrubiony, Tekst pochylony, Tekst podkreślony


Tekst pogrubiony:


Aby pogrubić jakiś fragment tekstu, należy objąć go następującymi znacznikami HTML:


<strong>Tutaj wpisz swój tekst</strong>

Przykład:

<strong>Ten tekst został pogrubiony</strong>, a ten tekst nie został pogrubiony
Efekt:

Ten tekst został pogrubiony, a ten tekst nie został pogrubiony

Tekst pochylony:


Aby napisać coś pismem pochyłym, należy dany fragment tekstu umieścić pomiędzy znacznikami:<i>Tutaj wpisz swój tekst</i>
 Przykład: 


<i>Ten tekst jest napisany pismem pochyłym</i>, a ten tekst – pismem zwykłym

Efekt: 


Ten tekst jest napisany pismem pochyłym, a ten tekst – pismem zwykłym

Tekst podkreślony:


Aby podkreślić jakiś fragment tekstu, należy objąć go takimi oto znacznikami HTML:


<u>Tutaj wpisz swój tekst</u>

Przykład: 


<u>Ten tekst został podkreślony</u>, a ten tekst nie został podkreślony

Efekt: 


Ten tekst został podkreślony, a ten tekst nie został podkreślony.
   

2 komentarze: